.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Monday, December 22, 2014

Hekaheka za Krismas huko Moshi

Hukumu
Kitoweo

Kinywaji


Tahadhari

Maandalizi

Uchaguzi

Mandhari

Bora kuruka

Serebuka

Kitoweo

Kiwezeshi

Mashamba

Xmas Tree

Zinatosha

Kina mama

Usafiri

Kuonja

Sherehe

Shughuli

Kinywaji

Komalyangoe

Mgomo